Stichtingszaken

Vanaf 1 november 2017 zet de Stichting Men- & Ruiterpaden Midden-Delfland zich in voor het realiseren van nieuwe en het onderhouden van bestaande ruiter- en menroutes in Midden-Delfland en omgeving. Hiermee wil de Stichting het recreatief buitenrijden in het gebied van Midden-Delfland stimuleren. Daarnaast wil de stichting Midden-Delfland promoten als bestemming voor tourisme te paard. Lees meer over het doel van de Stichting.

De stichting bestaat uit een vijfkoppig bestuur en 2 ondersteunende leden. Het stichtingsbestuur zet zich in voor een periode van 10 jaar. Lees meer over de organisatie

Voor en met alle ruiters en menners in ons werkgebied willen we buitenrijden in Midden-Delfland op de kaart zetten. Dat doen we ook door hard ons best te doen om gehoor te vinden in de (regionale) pers. Lees hier over op o.a. facebook. Facebookpagina: ruiterpaden Midden-Delfland.