Jaarresultaten van 2017

Het oprichten van de Stichting Men- & Ruiterpaden Midden-Delfland

Groot onderhoud bestaande ruiterpaden:

Herstelwerkzaamheden rondom zandpad Abtwoudsebos

Het plaatsen van een duiker voor een veilige oversteek van de Harreweg (nabij Schiedam)

Zand & bebording bij ruiterpad tussen Octave de Connickpad en Jan van schijndelpadJaarresultaten van 2018


Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste resultaten die we hebben geboekt of activiteiten die we hebben ondernomen:

Advisering bij de aanleg van 19km aan nieuwe ruiterpaden in Midden-Delfland en omgeving

Inventariseren van de status van alle ruiterpaden

Intekenen van bebording van bestaande ruiterpaden op verzoek van SBB

Aangesloten bij verschillende regionalen overleggen – groene verenigingen Midden Delfland, PZH, SBB, cooperatie (voormalig recreatischap), gemeente Midden-Delfland.

Ruiters geïnformeerd over de aanleg van nieuwe paden, afsluitingen ivm onderhoud aan bestaande paden

Niet mogen mennen op openbare ruiterpaden aangekaart bij PZH