Doel van de stichting

De stichting heeft zich als doel gesteld: Het bevorderen van de recreatieve mogelijkheden op hippisch gebied in Midden-Delfland; zowel onder de man als aangespannen. Zodat je veilig met je paard naar buiten kan en van het mooie Midden-Delfland kan genieten. Dat doen we door ons in te zetten voor onderstaande thema’s:

Aanspreekpunt en belangen behartigen

We zijn het centrale aanspreekpunt in Midden-Delfland met betrekking tot buitenrijden voor menners en ruiters. Enerzijds informeren we ruiters en menners over eventuele afsluitingen van ruiterpaden in verband met werkzaamheden of evenementen. En anderzijds kunnen gebruikers van de ruiterpaden bij ons melding doen van gevaarlijke situaties zodat deze door de beheerders zo snel mogelijk verholpen kunnen worden.

Daarnaast hebben we regelmatig overleg met diverse stakeholders, onder andere de gemeenten, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Schipluiden, Westland & Delft, de gedeputeerde van Provinciale Staten, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Delfland, KHNS, alle terreineigenaren, om de belangen van ruiters en menners te behartigen en via het gesprek de kwaliteit en veiligheid van de ruiterroutes te waarborgen.

Uitbreiding, kwaliteit en onderhoud

De ruiterpaden die er nu liggen bieden kansen voor het verder uitbreiden van recreatieve mogelijkheden op hippisch gebied. Door bestaande paden op elkaar aan te laten sluiten en nieuwe, veilige verbindingen te realiseren kan het routenetwerk in Midden Delfland worden vergroot. Waar we mogelijkheden zien proberen we deze samen met de stakeholders te realiseren.


Daarnaast voeren we regelmatig inspecties uit op de huidige ruiterpaden. Tijdens deze inspecties kijken we naar de kwaliteit van de paden en sporen. Op basis hiervan kunnen we terreineigenaren en beheerders aanspreken of van advies voorzien om de kwaliteit van de paden constant te blijven verbeteren.

Voor de huidige ruiterroutes is er jaarlijks een klein budget beschikbaar gesteld door de gemeenten en Staatsbosbeheer voor onderhoud. Wij geven advies aan beheerders en terreineigenaren ten behoeven van waar onderhoud het noodzakelijkst is om zo de paden begaanbaar te houden en dit budget zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Zichtbaarheid

Om het hippisch recreëren binnen Midden Delfland te bevorderen is het van belang dat er meer bekendheid komt voor de ruiterpaden en sporen in Midden Delfland. Hiertoe is er een speciale kaart ontwikkeld waarop de verschillende uitrij mogelijkheden staan aangegeven. Daarnaast is het van belang om je weg te kunnen vinden doordat er goede en voldoende bebording in het gebied staat zodat je weet waar je met je paard mag komen. Over de bebording hebben we advies uitgebracht naar de beheerder zodat iedereen veilig kan recreëren en handhaving mogelijk is.