Wat zijn onze plannen?

Terugkijkend naar de resultaten die we tot nu toe hebben geboekt zullen we hieronder kort uiteen zetten welke plannen en activiteiten we het komend jaar willen uitvoeren:


Monitoren van de kwaliteit en status van het onderhoud van de ruiterpaden
Subsidieaanvraag voorbereiden voor achterstallig onderhoud – PZH
Subsidieaanvraag voorbereiden voor het realiseren van schakels in het ruiterpaden netwerk
Subsidieaanvraag indienen voor nieuwe ruiterpaden
Kwartaal overleggen met terreinbeheerders/eigenaren
Belangen van ruiters en menners behartigen bij verschillende overheden
Meldpunt voor ruiters – ontvangen en oplossen van klachten over de ruiterpaden
Informeren van ruiters over de status van de ruiterpaden